Esmaabi väljaõppe koolitus

Esmaabi väljaõppe koolitus

16 akadeemilist tundi

 

Sihtrühm

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja

Eesmärk

Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.
Käsitletavad teemad

1. Sissejuhatus
– Esmaabi olemus
– Kannatanu seisundi hindamine
– Esmaabi andmise taktika

2. Elustamine
– Uppunu elustamine
– Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
– Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
– Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral

3. Välised verejooksud ja šokk
– Verejooksu peatamise võtted
– šoki olemus ja selle tunnused

4. Haavad
– Haavade teke
– Sidumise tehnika ja reeglid
– Kolmnurkrätiku kasutamine
– Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

5. Traumad ja luumurrud
– Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
– Luumurdudega kaasnevad ohud
– Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

 

Vaata toimumisaegu:

Avalikud loengud
Autokoolide esmaabikoolitus